Diensten

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

U kunt bij ons terecht voor:

RIWA: Interim woondiensten / interim woonconsulent/ consulent complexe casuïstiek/ consulent woonfraude

Na 15 jaar politie-ervaring heeft Frank vanaf 2008 ruime ervaring opgedaan in functies als senior leefbaarheidsconsulent / wijkconsulent / consulent complexe casuïstiek / wijkadviseur / consulent bijzondere doelgroepen en wijkbeheerder. Deze functies werden vervuld bij verschillende woningbouwverenigingen waardoor kennis van de verschillende soorten verwerkingssystemen binnen de corporatiewereld vergaard is. Hierdoor is hij uitermate geschikt om tijdelijk uitgevallen collega’s te vervangen binnen de vastgoedsector.

RIWA: Recherche Onderzoeken

 • Opsporen en aanpak woonfraude
 • Aanpak (zware) overlast
 • Aanpak complexe casuïstiek
 • Aanpak van ondermijning
 • Alimentatiefraude
 • Stalking
 • Buurtonderzoek

  RIWA: Bedrijfsrecherche onderzoeken
 • Bedrjfsdiefstallen
 • Ladingdiefstallen
 • Ziekteverzuim
 • Verzekeringsfraude
 • Uitkeringsfraude

  RIWA: Trainingen
 • Herkennen en aanpak woonfraude
 • Herkennen vervalste documenten
 • Overvaltraining
 • Observatietraining
 • Cursus plaatsen gps baken
 • Omgaan met agressie

  RIWA Adviseur

Heeft u last van een complexe overlast situatie en ziet u hierin geen uitweg meer? RIWA recherche en advies kan u adviseren in het vervolg van de casus. Door nauwe contacten met juridisch medewerkers kunnen wij het juridisch traject samen met u opzetten.

Werken binnen wettelijke kaders

RIWA recherche en advies werkt binnen de wettelijke kaders en conform de huidige wetgeving. Iedere rechercheur die werkt voor het bedrijf beschikt vanzelfsprekend over een legitimatiebewijs (gele pas), afgegeven door de politie. RIWA recherche en advies is erkend door het Ministerie van Justitie en Veiligheid (POB nummer 1806) en aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heeft u vragen? Neem vrijblijvend contact met ons op voor het inplannen van een (gratis) adviserend/ intakegesprek middels het contactformulier.