Trainingen

Bij RIWA recherche en advies kunt u ook terecht voor het verzorgen van verschillende trainingen. Door goede samenwerking met ervaren trainers en acteurs kunnen onder andere de volgende trainingen aangeboden worden:

Training woonfraude: Herkennen en aanpakken van woonfraude
In deze cursus Woonfraude maakt u kennis met alle facetten van woonfraude. U leert signalen van woonfraude te herkennen en de verschillende vormen van woonfraude op te sporen.
Effectieve en minder effectieve methoden van aanpak worden besproken, u leert tactische gesprekken te voeren met zowel de officiële huurders als de onrechtmatige gebruikers van uw woningen en maakt kennis met een flexibele werkwijze om zo snel mogelijk een oplossing te vinden tegen zo laag mogelijke kosten. U leert bovendien op welke wijze u preventief tegen woonfraude kunt optreden. Kenmerk in de cursus Woonfraude is het steeds centraal stellen van de sociale dimensie; u behandelt betrokkenen met begrip en respect.

Training Herkennen van vervalste documenten
Voor vele aspecten, zoals het huren van een woning, aanvragen van inwoning cq medehuurder, inschrijven als woningzoekende enz enz worden documenten gevraagd om alles administratief kloppend te maken binnen uw bedrijf. U kunt hierbij onder andere denken aan legitimatiebewijzen, bankafschriften, IB60/ IBRI formulieren, UWV uitkeringsstroken. Vervalsing van deze documenten om uiteindelijk iets voor elkaar te krijgen wat met originele documenten niet zou lukken , bijvoorbeeld het huren van een sociale huurwoning, komt vaker voor dan u denkt en zorgt daardoor voor vele negatieve effecten voor andere, wel eerlijke, huurders/ woningzoekenden. (langere wachtlijsten voor sociale huur, fraude met aanvragen uitkeringen of huurtoeslag enz)
In deze cursus wordt u wegwijs gemaakt in de vele documenten die in omloop zijn en wordt u gewezen op de vele vormen van vervalsing en de effecten daarvan op uw bedrijf. Uiteraard krijgt u in deze cursus handvatten om vervalsing in een vroeg stadium te herkennen en hoe u met ontdekte vervalsing om gaat.

Agressie training: Omgaan met agressie
De laatste jaren is er op verschillende vlakken een toename te zien van agressie en geweld tegen verschillende organisaties. Veel van deze organisaties worstelen met de aanpak van agressie en geweld. Door een nauwe en prettige samenwerking met Agressiebeheer kan RIWA recherche en advies een full-service bieden op het gebied van advies, training, coaching én ondersteuning (onder één dak)  alle onderwerpen die met agressie verband houden.
Wij, Agressiebeheer en RIWA recherche en advies, geloven erin dat alleen een totaalaanpak werkt om agressie en geweld in organisaties tegen te gaan of het hoofd te bieden.

Overvaltraining
Wij verzorgen overvaltrainingen op maat voor uw bedrijf. Bij deze trainingen kan gebruik gemaakt worden van acteurs die kennis hebben van de actualiteiten. RIWA recherche en advies geeft de training op een manier die voor een ieder begrijpelijk is en maakt de verbeterpunten voor uw bedrijf inzichtelijk.

Recherchetrainingen/ observatietrainingen/ cursus plaatsen gps baken
Bent u in het bezit van een gele pas en wilt u verbreding van uw inzichten als particulier onderzoeker? RIWA recherche en advies geeft observatietrainingen en gps baken plaatsingscursussen die u direct in de praktijk toe kunt passen. Een waardevolle aanvulling op uw bestaande werkzaamheden.

Overige trainingen
RIWA recherche en advies heeft een uitgebreid netwerk en werkt samen met ervaren trainers en acteurs die inzetbaar zijn op verschillende niveaus.

Heeft u vragen? Neem vrijblijvend contact met ons op voor het inplannen van een (gratis) adviserend/ intakegesprek middels het contactformulier.